wytrzymałe kraty pomostowe ocynkowane

Podstawowa charakterystyka procesu cynkowania

Grubość warstwy cynku odpowiada za to, jak długo przedmiot będzie chroniony przed korozją. Poziom zagrożenia korozją opisywany jest przez sześć kategorii korozyjności. Pierwsza z nich (C1) to przedmioty praktycznie nienarażone na korozję, a piąta (C5) dotyczy przedmiotów używanych w obszarach przemysłowych o szczególnie wysokiej wilgotności. Specjalna kategoria (C5-M) dotyczy powłok pozwalających na stosowanie przedmiotów w kontaktach z wodą morską.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w normie PN-EN ISO 12944

wytrzymałe kraty pomostowe ocynkowaneProcesowi cynkowania można poddawać przedmioty, które zostały już końcowo obrobione, a więc wykonano niezbędne cięcia, spawanie, gięcie czy frezowanie. Zanurza się je w roztopionym cynku. Ma on temperaturę około 450 stopni Celsjusza. Atomy cynku łączą się z żelazem, tworząc warstwy ochronne. Powstaje stop powierzchniowy. Na powierzchni pokrytej cynkiem mogą pojawiać się białe plamy. Warstwa ochronna z biegiem czasu ulega redukcji w wyniku naturalnych procesów chemicznych. Przedmioty pokryte cynkiem mają przeważnie klasę korozyjności C4. Cynkowaniu można poddać każdą stal przewidzianą w normie DIN 17100.

wytrzymałe kraty pomostowe ocynkowaneWysoka zawartość krzemu w stali (powyżej 0,03%) może wpłynąć niekorzystnie na proces powstawania powłoki ochronnej. Dobrze wykonane profesjonalne cynkowanie metalu pozwala na stworzenie powłoki ochronnej na nawet 100 lat w warunkach korozyjności C1. Gruba powłoka w warunkach korozyjności C5 zabezpieczy metal na okres od 8 do 17 lat. Cynkować można zarówno małe elementy, na przykład śrubki i nakrętki, a także duże komponenty konstrukcyjne dla budownictwa i przemysłu. Każdy cynkowany element musi być pozbawiony zabrudzeń, tłuszczu i elementów niemetalowych. Przygotowanie przedmiotu do cynkowania może odbywać się poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną lub wibrościerną. Proces cynkowania może być wykonywany ogniowo, galwanicznie, proszkowo lub natryskowo. Natrysk wykonuje się poprzez rozpuszczenie drutu cynkowego i rozpylenie jego cząstek nad powierzchnią przedmiotu.

Cynkowanie galwaniczne polega na zanurzeniu zabezpieczanego przedmiotu w substancji elektrolitowej, która zawiera związki cynku. Cząsteczki cynku osiadają na przedmiocie pod wpływem działania prądu elektrycznego. Warstwa powstała w procesie cynkowania galwanicznego wyróżnia się idealnie gładką powierzchnią i niską grubością. Nie jest potrzebna intensywna obróbka w celu usunięcia zacieków i sopli. W ten sposób można zabezpieczać szereg przedmiotów o charakterze dekoracyjnym, w tym elementy z drobnymi detalami.