zbiornik do nawozów rsm

Jak powinny być skonstruowane zbiorniki do nawozów RSM?

Zbiorniki wykorzystywane do przechowywania lub transportowania nawozów płynnych wyróżniać się powinny szeregiem niezwykle istotnych cech. Do tych o zdecydowanie największym znaczeniu, zaliczyć należy z pewnością możliwie jak najbardziej zwiększoną odporność. Dzięki temu skutecznie można zapobiegać niekorzystnym następstwom kontaktu różnych powierzchni z nawozami azotowymi.

Budowa zbiornika do nawozów

zbiornik do nawozów rsmZdecydowanie najważniejszą cechą zbiornika wykorzystywanego do przechowywania nawozów azotowych, jest jego możliwie jak największa odporność na korozję. Nawóz azotowy bowiem oddziałuje na stal wyjątkowo niekorzystnie, w związku z czym materiałowi temu zapewniona być powinna odpowiednia solidność oraz odporność. Azot często wchodzi w reakcję ze stalą, szybko powodując rdzewienie zbiornika. Zastosowana w jego przypadku powłoka ochronna powinna być więc możliwie jak najlepszej jakości, a przede wszystkim grubości. Aby było możliwe jej uzyskanie, zbiornik do nawozów RSM jest odpowiednio wcześnie śrutowany. Dzięki temu zastosowana na takich powierzchniach, zazwyczaj dwuskładnikowa farba zabezpieczająca, jest w stanie bardzo dobrze przylegać do poszczególnych ścianek.

zbiornik do nawozów rsmTym samym jest realne uzyskanie solidnej warstwy zabezpieczającej, sprawdzającej się doskonale nawet w przypadku długotrwałego przechowywania danego nawozu. Pod każdym nowoczesnym zbiornikiem do nawozów płynnych zlokalizowana być powinna tak zwana wanna odciekowa. Jest to specjalne, duże naczynie, posiadające około 10 procent końcowej pojemności zbiornika. Celem stosowania takiego komponentu jest gromadzenie ewentualnych wycieków, przez co zapewnia się skuteczną ochronę podłoża przed zgromadzoną w danym zbiorniku cieczą. Wszystkie najważniejsze elementy i komponenty takich zbiorników, w postaci na przykład króćców oraz zaworów, powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej. Dzięki temu zagwarantować będzie im można największą żywotność, przekładającą się na możliwość korzystania z opisywanego pojemnika przez praktycznie nieograniczony czas.

W obecnym czasie coraz bardziej popularnym rozwiązaniem stają się nawozy w formie płynnej. Aby mieć możliwość wygodnego korzystania z nich, bardzo ważne jest, aby zapewnić im właściwą formę przechowywania. W tym celu doskonale sprawdzić się mogą dedykowane zbiorniki, które wykonane zostaną z możliwie jak najbardziej solidnych oraz odpornych materiałów. Oprócz tego ważne jest, aby zostały one właściwie zabezpieczone przed rozwojem korozji, na skutek bezpośredniego kontaktu z nawozami azotowymi.