Izolacja termiczna

Co powinno wyróżniać prawidłowo wykonaną izolację termiczną?

Izolacja termiczna budynków w naszej szerokości geograficznej i przy uwzględnieniu naszego klimatu, odgrywa bardzo ważną rolę. Większość osób zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo jest ona istotna. Z drugiej strony wiele osób ma problemy z tym, jak stworzyć ją w prawidłowy sposób.

Izolacja termicznaCiepły, prawidłowo izolowany termicznie dom to taki, w którym występuje minimalna ilość mostków cieplnych czyli miejsc, przez które będzie się przedostawać najwięcej ciepłą lub zimna. Aby uniknąć ich występowania, z pewnością zadbać należy o wykorzystanie wysokiej jakości materiałów najnowszej generacji. Jeszcze istotniejsze jest jednak to, aby nie pominąć żadnego elementu konstrukcyjnego budynku w trakcie izolacji. Wiele osób niesłusznie koncentruje się na odizolowaniu jedynie ścian danego budynku, co jest niewystarczające. Równie ważne jest bowiem ocieplenie na przykład ścian wewnętrznych, sąsiadujących bezpośrednio z nieogrzewaną klatką schodową czy wiatrołapem. Nie powinno się pomijać nigdy odizolowania ścian przylegających bezpośrednio do tak zwanych szczelin dylatacyjnych, które w późniejszym okresie stać się mogą elementem przekształcającym się w mostki cieplne.

Izolacja termicznaPodobnie nie powinno się nigdy pomijać odizolowania fundamentów, co zrobić należy oczywiście jeszcze na etapie budowy danego budynku. Sporym błędem jest pomijanie w czasie izolacji dachów, stropodachów oraz podłóg osadzonych bezpośrednio na gruncie. Wszystkie te błędy popełniane w czasie izolacji termicznej budynku mogą sprawić, że jej faktyczna skuteczność ulegnie zdecydowanemu obniżeniu. Oczywiście, samo dostosowanie odpowiedniej izolacji zależne być powinno od pewnych cech konstrukcyjnych danego budynku. Pod uwagę brać należy zawsze jego rozmiary, ilość domowników oraz materiały, z których został on wykonany. Jasnym jest, że mniejsza inwestycja w izolację termiczną będzie konieczna w przypadku budynków murowanych. Cegła sama w sobie należy bowiem do jednych z bardziej skutecznych izolatorów.

Prawidłowo wykonana izolacja termiczna budynku jest niezwykle istotna dla możliwości bezproblemowego korzystania z niego przez wiele kolejnych lat. Aby jej stworzenie miało jednak jakikolwiek sens, należy pamiętać o konieczności uwzględnienia kilku ważnych czynników. Unikać należy na przykład pomijania pewnych istotnych części budynku podczas izolacji, w tym na przykład jego podłóg czy też stropu. Skutkować to może bowiem pozostawieniem wielu mostków cieplnych, będących miejscami, przez które uciekać będzie ciepło mimo izolacji termicznej budynku.