oczyszczalnia ścieków

Sposoby oczyszczania ścieków

W zależności od rodzaju odpadów stosuje się różne metody oczyszczania ścieków. Trzeba najpierw określić ich szkodliwość na podstawie składu. Odpady przemysłowe znacznie różnią się od tych w gospodarstwach domowych. Chociaż te pierwsze nie stanowią zazwyczaj zagrożenia dla środowiska, to istnieją przemysły, w których ilość substancji szkodliwych, a niekiedy chorobotwórczych występuje.

Dobra oferta na oczyszczalnię

 oczyszczalnia ścieków Są to np. przemysł spożywczy lub, ku dziwieniu wielu, zakłady utylizacji odpadów. Odpowiednie ich zabezpieczenie i dezynfekcja jest niezmiernie ważne dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz środowiska. Istnieje sporo tradycyjnych oczyszczalni ścieków. Działają one na zasadzie jak największej efektywności uzyskanej niskim kosztem. Wyróżnia się mechaniczne, biologiczne i chemiczne sposoby oczyszczania. Każda z nich charakteryzuje się zupełnie różnymi od siebie metodami. Mechaniczna wykorzystuje specjalne sita oraz kraty i jest przeznaczona do ścieków zawiesistych lub zawierających pływające minerały. Biologiczna, w dużym uproszczeniu, polega na tym, żeby stworzyć środowisko zbliżone do naturalnego, aby doprowadzić do procesu samooczyszczania. Wykorzystuje odpowiednio dobrane mikroorganizmy. Stosowana jest najczęściej w momencie, kiedy inne metody niedostatecznie usunęły zanieczyszczenia.

 oczyszczalnia ścieków Oczyszczanie chemiczne opiera się głównie na zastosowaniu procesów chemicznych. Używane jest zazwyczaj do oczyszczania ścieków przemysłowych, o dużej zawartości metali. Oprócz tego coraz bardziej popularne stają się przydomowe ekologiczne oczyszczalnie. Firmy świadczą kompleksowe usługi, od indywidualnego doboru sprzętu, poprzez projekt, aż po montaż. Oferuje to między innymi biologiczna oczyszczalnia ścieków w Łodzi. Jest to rozwiązanie przychylne planecie. Zbiorniki filtrujące zrobione są z materiałów nieprzeciekających. Wyciek ścieków może być szkodliwy gleby, co później skutkować będzie przeniknięciem zanieczyszczeń do wód gruntowych. Rozwiązanie umożliwia ponowne użycie przefiltrowanej wody i nie wymaga wywozu, czego nie można powiedzieć o klasycznych szambach. Betonowe szamba bywają nieszczelne, ważą kilka ton i bardzo trudno je zutylizować. Plastikowe charakteryzują się kiepską wytrzymałością. Nie ma najlepszej metody oczyszczania ścieków.

Każda z nich przeznaczona jest do konkretnego typu zanieczyszczeń. Najbardziej popularna jest jednak metoda mechaniczna. Znacznie ułatwia ona dalsze procesy oczyszczania, więc traktowana jest często jako wstępny proces. Warto jednak rozważyć nowe, bardziej ekologiczne rozwiązania i między innymi zrezygnować z szamb.