silosy dla rolnika

Silos rolniczy – charakterystyka

Do długoterminowego magazynowania ziaren zbóż, rzepaku czy kukurydzy dobrze sprawdzają się silosy lejowe. Pozwalają one na szybki załadunek oraz rozładunek ziarna. W małych gospodarstwach dobrze sprawdzają się silosy o pojemności do kilkuset ton, natomiast w zakładach przetwórczych, skupach i magazynach spotkać się można z silosami o pojemności nawet kilku tysięcy ton.

Silos rolniczy – jaki kupić?

rolnicze silosy zbożowe lejoweNajwiększe silosy, których wysokość przekracza 15 metrów, wymagają pozwolenia na budowę. Obiekty o niższej wysokości i objętości nieprzekraczającej 250 metrów sześciennych nie mają takiego wymogu. Do montażu mniejszych silosów nie potrzeba dźwigu – wszystkie elementy są modułowe. Do podstawowego wyposażenia silosów lejowych zalicza się drabinę wewnętrzną, właz dachowy i wlot powietrza. Dzięki temu można swobodnie przemieszczać się po silosie i obsługiwać go podczas załadunku i rozładunku. Na dachu znajduje się wywietrznik, który odpowiada za prawidłową wentylację i odprowadzanie wilgoci. Jej poziom jest pokazywany przez manometr. Załadunek prowadzi się przez centralny wlot załadunkowy. Można w tym celu wykorzystywać różne technologie i urządzenia, zarówno mechaniczne, jak i pneumatyczne. Dla ułatwienia można korzystać także z bocznego wlotu załadunkowego.

silosy dla rolnikaNowoczesne rolnicze silosy zbożowe lejowe można wyposażyć w workownice, dodatkowe drabiny czy pomosty. Specjalnie kołnierze zapobiegają gromadzeniu się wilgoci na aparaturze załadunkowej. Chcąc korzystać z instalacji pneumatycznej do załadunku, należy przystosować do tego właz. W silosie można zamontować czujniki temperatury, wilgotności i pojemności. Dzięki temu rolnik może w czasie rzeczywistym kontrolować parametry przechowywanego zboża. Do załadunku silosu od góry przydaje się właz umieszczony w centralnej części dachu. W leju można umieścić dodatkowy system wentylacji, który służy do przedmuchiwania zboża podczas załadunku. Chcąc bezpiecznie kontrolować poziom zboża z poziomu drabiny zewnętrznej, warto wyposażyć ją w talowy płaszcz ochronny. Załadunek silosu lejowego można wykonywać przy pomocy przenośników pionowych lub kubełkowych, a także z wykorzystaniem dmuchawy.

Wybrana metoda musi być dopasowana do budowy silosu i zastosowanych w nim rozwiązań konstrukcyjnych. Zewnętrzny płaszcz silosu wykonuje się ze stali ocynkowanej, co chroni go przed korozją. Silosy lejowe dobrze sprawdzają się podczas krótko- i długoterminowego przechowywania ziaren zbóż czy roślin oleistych. Lej o kącie 45 stopni zapobiega zawieszaniu zboża podczas rozładunku.