prace kontrolno pomiarowe

Rodzaje prac kontrolno-pomiarowych w elektryce

Regularne badanie stanu instalacji elektrycznej jest bardzo ważne. Wraz z upływem czasu instalacja może się starzeć, na skutek kontaktu z czynnikami środowiskowymi mogą wystąpić też jakieś wady czy przerwania obwodu. Aby znaleźć usterkę jeszcze zanim przerodzi się w awarię, konieczne jest okresowe kontrolowanie instalacji.

Prace pomiarowe w elektryce

prace kontrolno pomiaroweTo zadanie może być przeprowadzone jedynie przez elektryka z uprawnieniami. Zanim przystąpi on do pracy, powinien pamiętać o doborze odpowiedniej aparatury kontrolno-pomiarowej. Wszystkie stosowane urządzenia powinny być zgodne z europejskimi normami, powinny posiadać też atesty producenta. Tylko wówczas zyskamy pewność, iż ich zastosowanie jest całkowicie bezpieczne i minimalizuje ryzyko porażenia prądem. Jakie zaś konkretnie prace kontrolno pomiarowe są przeprowadzane przez elektryka? Po pierwsze, jest to badanie ciągłości przewodów. To podstawowe zadanie i jest naprawdę proste, wystarczy tutaj zastosować taki przyrząd jak multimetr. To on bowiem pozwala na zbadanie rezystancji. Jeśli aparatura wskaże nie kilka omów a dziesiątki, wówczas z dużym prawdopodobieństwem obwód jest przerwany. Dla bezpieczeństwa przed przystąpieniem do takich pomiarów, obwód powinien być odłączony od wszelkich urządzeń i nie może znajdować się pod napięciem.

prace kontrolno pomiaroweKażdy elektryk powinien o tym pamiętać, ponieważ bezpieczeństwo pracy jest w tym zawodzie najważniejsze ze względu na wiele występujących zagrożeń w związku z kontaktem z prądem. Kolejny pomiar, który jest wykonywany przez profesjonalistów, to badanie impedancji pętli zwarciowej. Pod tym skomplikowanym pojęciem kryje się po prostu pomiar czasu, który jest konieczny do tego, aby zadziałały zabezpieczenia nadmiarowoprądowe obecne w nowoczesnych gniazdkach elektrycznych. I tutaj stosuje się specjalistyczne mierniki, które mogą być wyjątkowo rozbudowane i wówczas pozwalają na przeprowadzenie bardziej szczegółowych pomiarów. Do prac kontrolno-pomiarowych instalacji elektrycznych zalicza się również badanie prądu upływowego odbiornika, jak również badanie uziemienia. To tylko kilka z badań, ponieważ jest ich o wiele więcej. Nic więc dziwnego, że wymaga się od elektryków odnawiania świadectw kwalifikacyjnych.

To bowiem daje pewność, że elektrycy są na bieżąco z przepisami dotyczącymi prac kontrolno-pomiarowych, a przepisy takie mogą przecież się zmieniać. Uprawnienia należy odnawiać co pięć lat. Oczywiście każdy elektryk musi tego przestrzegać, gdyż inaczej nie będzie mógł przeprowadzać prac kontrolno-pomiarowych.