rusztowania wolnostojące

Lekkie i nowoczesne rusztowania wolnostojące

Wiele prac budowlanych wymaga wykonywania czynności na znacznych wysokościach. Wszelkie roboty dotyczące termomodernizacji, wymiany połaci dachowych czy podwieszania instalacji elektrycznej pod sufitem hali, kwalifikują się do robót szczególnie niebezpiecznych. Właśnie dlatego wymagają one użycia dodatkowych środków ochrony indywidualnej i grupowej.

Rusztowanie łatwe do złożenia

rusztowania wolnostojąceSzczegółowe informacje na ten temat możemy znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Na rynku dostępnych jest bardzo wiele typów i modeli rusztowań (rusztowania wolnostojące, stojakowe, specjalne itd.). Rusztowania wolnostojące są konstrukcjami znacznie mniej złożonymi od tych kotwionych w ścianie. Podczas ich konstruowania i użytkowania należy stosować się do takich samych zasad, jak w przypadku pozostałych rozwiązań. Jest tak, ponieważ warunki, które trzeba spełniać, są uzależnione nie od typu układu, a jedynie od wysokości platform roboczych. Najistotniejszym elementem podczas ustawiania rusztowania jest to, aby zrobić to w odpowiedni sposób. Odpowiedni, to znaczy bezpieczny, zapewniający stabilność. Muszą one być bardzo sztywne i skonstruowane w taki sposób, aby umożliwić bezpieczne przenoszenie obciążeń na podłoże, na którym są ustawione. Stalowe, tymczasowe konstrukcje szkieletowe są obciążone dwoma rodzajami sił.

rusztowania wolnostojąceCiężarem własnym, który jest zależny od użytych do ich produkcji materiałów oraz ciężarem zmiennym, który stanowić będą pracownicy, materiały budowlane oraz sprzęt, którego aktualnie używamy podczas pracy na wysokości. Producenci rusztowań wolnostojących najczęściej informują, jaka jest wartość dopuszczalnego, maksymalnego obciążenia platform roboczych. W przypadku podestów ruchomych, najczęściej wartości te wahają się w okolicach 200kg na m2, co w zupełności wystarcza do tego, aby wykonywać różnego rodzaju prace murarskie lub instalacyjne. Rusztowanie wolnostojące jest bardzo proste do złożenia (składa się z segmentów), a ich przemieszczanie nie stanowi problemu, ze względu na zamocowaną u podstawy słupków parę kółek, wyposażonych w trwały hamulec. Wysokość stabilnych rusztowań wolnostojących jest zależna od rozmiaru zastosowanych do jego produkcji aluminiowych kształtowników. Najczęściej są to płaskie otwarte i okrągłe zamknięte, zimnogięte profile.

Bardzo często, aby zwiększyć komfort pracy robotników, podest roboczy oraz poziome elementy służące do wchodzenia na rusztowanie są specjalnie żłobione lub gradzinowane. W ten sposób zapobiegają poślizgnięciu się pracownika, zapewniając jeszcze większy komfort pracy.