usługi - geologia

Kiedy trzeba skorzystać z usług geologicznych?

Geologia to nauka o Ziemi, która zajmuje się przede wszystkim budową, składem i historią skorupy ziemskiej. Wiedza z tego zakresu jest niezwykle przydatna przede wszystkim w budownictwie. W wielu przypadkach należy wykonać ekspertyzę geologiczną jeszcze przed rozpoczęciem projektowania budynku. Nie jest to jednak jedyna usługa, którą może wyświadczyć geolog.

Usługi geologiczne mogą dotyczyć geologii inżynierskiej lub hydrogeologii

kompleksowe usługi geologiczneZ usług geologów korzystają prywatni inwestorzy, firmy budowlane oraz deweloperzy. Chcąc wykonać studnię głębinową na potrzeby przemysłowe, należy sporządzić operat wodno-prawny. Jego przygotowanie wymaga analizy, którą wykonać powinien geolog. W przypadku większego zapotrzebowania na wodę, niezbędne jest także opracowanie odpowiedniej dokumentacji hydrograficznej, na podstawie której urzędnicy wydadzą decyzję dotyczącą pozwolenia na wykonanie studni. W ramach takich usług geolog wykonuje szereg odwiertów oraz analizuje dostępną dokumentację. Rola geologa nie kończy się jednak na opracowaniu odpowiedniej dokumentacji. Do jego zadań zalicza się także nadzór nad prowadzonymi pracami ziemnymi i przygotowanie odpowiedniej dokumentacji powykonawczej.

usługi - geologia Korzystając z dostępnych dokumentów, geolog nie musi ponownie wykonywać odwiertów w tych samych miejscach. Obecnie kompleksowe usługi geologiczne zawierają badania terenowe, nadzór nad pracami i przygotowanie niezbędnych dokumentów. W ramach swoich zadań geolog może opracować wniosek o ustanowienie strefy ochronnej dla ujęcia wody. Taka dokumentacja jest potrzebna, jeśli ujęcie dostarcza więcej niż 10 metrów sześciennych wody na dobę lub zaopatruje w nią ponad 50 osób. Zadaniem geologa jest wówczas przeprowadzenie odpowiedniej analizy ryzyka, a także sprawdzenie, jakiego rodzaju działania mogą być szkodliwe dla źródła wody na danym terenie. Geolog w ramach swoich usług może nie tylko przygotować niezbędną dokumentację na podstawie badań terenowych, ale też przedłożyć ją do odpowiedniego organu administracyjnego. W ramach prac terenowych geolog może wykonać przegląd kamerą studni lub kanału.

Taka praca pozwala na ocenę stanu technicznego studni, ujęcia wodnego lub odwiertu, co jest niezbędne przy wieloletniej eksploatacji. Na podstawie odwiertów można wykonać wiele przydatnych pomiarów, na przykład sprawdzić, jaka jest potencjalna wydajność studni, co jest potrzebne podczas rozbudowy. Takie badania mogą być wymagane na przykład przez lokalny operat wodno-prawny, a przeprowadzić je może wyłącznie uprawniony geolog.