Tarcze tnące

Jak skutecznie ciąć posadzkę przemysłową?

W takich miejscach jak hale produkcyjne i magazynowe, warsztaty czy podziemne garaże stosuje się posadzki przemysłowe. Muszą one wyróżniać się wysokim poziomem odporności na uszkodzenia mechaniczne. Na jakość posadzki przemysłowej wpływa rodzaj zastosowanego do jej wytworzenia materiału oraz wdrożony proces technologiczny. Parametry posadzki powinny być dopasowane do warunków, w których będzie ona eksploatowana – mogą być to duże obciążenia mechaniczne, drgania, kontakt z chemikaliami lub częste i gwałtowne zmiany temperatury.

Sprawdzone sposoby cięcia posadzki przemysłowej

Urządzenie do cięciaJedną z przyczyn dla których wykonuje się cięcie posadzki jest wykonanie miejsca na schody w przemysłowym budynku wielokondygnacyjnym. Metoda ta jest znacznie skuteczniejsza od skuwania zbrojonego betonu, szczególnie ciężkiego, którego ciężar objętościowy wynosi więcej niż 2600 kilogramów na metr sześcienny. Po wykonaniu cięcia krawędź będzie równa i gładka, a jej dalsza obróbka znacznie prostsza. Do cięcia posadzki betonowej w hali przemysłowej można zastosować piłę drogową. Pozwala to na cięcie posadzki o grubości do 70 centymetrów. Szerokość tarczy w pile drogowej mieści się w zakresie od 800 do 1600 milimetrów. Piły drogowej można używać wyłącznie na równej posadzce przemysłowej, która nie posiada ubytków.

Przy tego typu pracach zastosowanie mogą mieć także inne rodzaje pił. Profesjonalne i sprawne cięcie posadzek przemysłowych może być wykonane również zTarcze tnące użyciem pił ściennych. Wykorzystują one prowadnice, które stabilizują tor, po którym porusza się piła. Przed przystąpieniem do cięcia posadzki należy doprowadzić wodę oraz energię elektryczną. Prąd powinien mieć napięcie 400 V (tak zwane gniazdo siłowe). Zastosowanie wody zapewnia mniejsze zużycie się tarcz oraz pozwala na całkowitą redukcję zapylenia – jest to szczególnie istotne w miejscach, w których znajdują się już maszyny przemysłowe. W trakcie pracy należy bezwzględnie używać środków ochrony wzoru i słuchu. Koszt usługi cięcia posadzki przemysłowej zależy od takich czynników jak powierzchnia, klasa betonu, rodzaj użytego zbrojenia oraz warunki pracy.

Beton używany do wykonywania posadzek maszynowych charakteryzuje się niskim poziomem skurczu. Przeważnie ma on klasę C20/25 i zawiera dodatek cementu CEM I, CEM II/A-S lub CEM III/A. Podczas wylewania posadzek przemysłowych nie wykorzystuje się dodatków, w skład których wchodzą popioły lotne. Cięcie posadzek może służyć także wykonaniu szczelin dylatacyjnych oraz melioracyjnych. Wówczas trzeba dokładnie określić wysokość posadzki oraz dobrać odpowiedniej szerokości tarczę diamentową do cięcia.