Jak i gdzie wykonywane są badania mikrobiologiczne powietrza?

Istnieją różne rodzaje badań mikrobiologicznych. Jednym z nich są badania mikrobiologiczne powietrza. Polegają one na określeniu skali skażeniami powietrza grzybami pleśniowymi w różnych obiektach. Badania mikrobiologiczna powietrza wykonywane są najczęściej w pomieszczeniach o dużej wilgotności.

Przeprowadzane są one w celu wskazania jakie zagrożenia niesie ze sobą niekorzystny mikroklimat zawilgoconych budynków na ludzi. Badania mikrobiologiczne rozpoczynają się od pobrania tak zwanej próby kontrolnej. Próba tak ma za zadanie wskazać, gdzie dokładnie znajduje się źródło zagrzybienia. Czy jest to źródło wewnątrz, czy na zewnątrz budynku. Po wstępnym badaniu odbywa się pomiar podstawowy. W głównych badaniach mikrobiologicznych powietrza wykorzystywane są najczęściej trzy metody. Fachowo nazywają się one metodami pomiarowymi czystości mikrobiologicznej powietrza. Należą do nich między innymi: metoda mikroskopowa, hodowlana oraz wiązana. Firmy przeprowadzające badania mikrobiologiczne powietrza najczęściej korzystają z metody łączącej próbę mikroskopową z hodowlaną. Wspomniane badania często przeprowadzane są również w szpitalach i przychodniach zdrowia. Ich celem staje się wtedy stworzenie jak najbezpieczniejszych warunków dla pacjentów. Jest to związane z groźnym działaniem mikroorganizmów na osłabiony ludzki organizm i wywoływaniem przez nie różnych chorób.

Badania mikrobiologiczne powietrza wpływają również na utrzymanie w dobrym stanie instalacji klimatyzacji lub wentylacji. Na rynku istnieją różne firmy zajmujące się badaniami mikrobiologicznymi powietrza