stacja-transformatorowa

Czy stacje transformatorowe wymagają kompensacji mocy biernej?

Instalacje elektroenergetyczne, w ramach których mamy do czynienia z dużą liczbą odbiorników o charakterze indukcyjnym charakteryzują się dosyć sporymi ubytkami energetycznymi związanymi ze stratami mocy na liniach przesyłowych. Celem kompensacji mocy biernej jest przede wszystkim podniesienie współczynnika mocy do wartości maksymalnie zbliżonych do stu procent.

 

Wydolne stacje transformatorowe w sieci elektrycznej

stacja-transformatorowaOsiągnięcie stuprocentowego współczynnika jest raczej trudne do osiągnięcia, szczególnie przed dłuższy czas, ale należy dążyć do tego, aby jego wartość była jak najwyższa. W takich warunkach stacje transformatorowe działają najlepiej. Przy niższych napięciach rozdzielnice niskiego napięcia powinny sobie bez większego problemu poradzić z takim zadaniem, ale niestety w przypadku nieco większych parametrów rozdzielnice średniego napięcia mogą mieć już nie lada kłopot z utrzymaniem wartości wspomnianego współczynnika, dlatego w takich sytuacjach baterie kondensatorów wydają się koniecznym rozwiązaniem do zastosowania. Nowoczesne stacje transformatorowe powinny mieć tego typu wyposażenie w standardzie. Bateria kompensujące moc bierną powinny być instalowane jak najbliżej rozdzielnic, dzięki czemu ich skuteczność będzie najwyższa. Kompensowanie strat przesyłowych to bardzo istotna kwestia, która nabiera konkretnego, finansowego znaczenia w przypadku dużych zakładów przemysłowych. Nie należy bagatelizować tego zagadnienia, gdyż może to narazić przedsiębiorstwo na niepotrzebne straty i naruszyć ogólny budżet spółki. Nie jest to więc tylko kwestia natury technicznej, ale również finansowej.

Przełożenie ubytków mocy na ubytki budżetowe jest bardzo wyraźne i szczególnie widoczne w dużych zakładach produkcyjnych. Warto na koniec dodać, że wraz ze zmianami w zakresie liczby odbiorników indukcyjnych podłączonych do sieci, zmienia się również zapotrzebowanie na kompensację mocy biernej, dlatego monitorowanie sytuacji poprzez stacje transformatorowe jest w tym kontekście niezwykle istotne.