architekt budowlany

Architekci budowlani – inżynierowie projektujący domy

Architekci wykonują większość swojej pracy w biurach, ale w pierwszym etapie projektowania niezbędne jest udanie się na plac budowy. Projektowane budynki muszą pasować do lokalnej przestrzeni. Architekci pracują indywidualnie lub w małych zespołach. Podczas projektowania architekt musi wykazywać się wyobraźnią przestrzenną, zdolnościami matematycznymi, znajomością praw fizyki i wiedzą z zakresu materiałoznawstwa. Zadaniem architekta jest przygotowanie projektu budowlanego wraz z wszystkimi szczegółami technicznymi.

Zakres usług architekta budowlanego

architekt budowlanyZgodnie z przepisami prawa budowlanego projekt architektoniczny musi składać się z trzech podstawowych części. Architekt musi przygotować projekt architektoniczno-budowlany i techniczny obiektu, a także przedstawić projekt zagospodarowania terenu budowy. Obecnie uzyskuje się pozwolenie na budowę bez konieczności przedstawienia projektu technicznego – zatrudnieni w urzędach architekci nie weryfikują już jego poprawności. Podczas swojej pracy architekt musi uwzględnić zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projekty zagospodarowania przestrzennego są wykonywane przez krakowskich architektów na podstawie map do celów projektowych. Stosuje się wówczas skalę 1:500 lub 1:1000.

architekt budowlanyMapa ma formę graficzną i przedstawia podstawowe parametry działki. Każdy uznany architekt budowlany Kraków podziwia zarówno za jego zabytkową zabudowę, jak i nowoczesne inwestycje budowlane. Pracujący w Krakowie architekci działają w ramach biur projektowych. Można zatrudnić także specjalistę pracującego na własną rękę. Warto sprawdzić, jakie są poprzednie dokonania architektoniczne wybranego fachowca. Projekt architektoniczno-budowlany składa się z rzutów projektu budowlanego. Są to szczegółowe plany wszystkich kondygnacji budynku. Architekt musi sporządzić także plan fundamentów i więźby dachowej. Istotnym elementem projektu są także przekroje budowlane. Dzieli się je na podłużne i poprzeczne. Rysunki techniczne sporządza się w skali 1:50 z wykorzystaniem oprogramowania do wspieranego komputerowo projektowania. Wszystkie przewidziane przez architekta materiały muszą zostać dokładnie opisane. Tak samo jest z użytymi rozwiązaniami technicznymi.

Zadaniem architekta jest również rozrysowanie wszystkich przyłączy oraz zaplanowanie przebiegu instalacji. W projekcie architekt musi zawrzeć także informacje dotyczące przewidywanego współczynnika termoizolacji budynku dla jego poszczególnych przegród i charakterystyki energetycznej. Oblicza się wówczas zapotrzebowanie na każdy metr kwadratowy budynku.