Rodzaje sprężarek chłodniczych

Sprężarki chłodnicze to tego typu urządzenia, które pozwalają na chłodzenie skorelowanych z nimi urządzeń. Właściwie są to elementy, mniejsze elementy większych urządzeń, które do prawidłowego funkcjonowania potrzebują, wymagaj wręcz chłodzenia.

Chłodzeniu poddawany bywa gaz lub woda, albo usuwane jest ciepło z wody. Działanie sprężarek opiera się na pewnej cykliczności. W pierwszym etapie, czynnik roboczy, którym jest gaz lub woda zostaje zassany do sprężarki. W drugim etapie, jego temperatura i jego ciśnienie zostaje znacznie podniesione. Zwykle na tym etapie dochodzi do bardzo wyraźnych zmian ciśnienia czynnika roboczego. Ciśnienie na wejściu wynosi zazwyczaj około 2,5 bara a na wyjściu, jest to często 25 barów. I taka właśnie różnica jest najstosowniejsza i najlepsza. Jeżeli stosunek jednego ciśnienia do drugiego wynosi właśnie 10. Gdyby był to inny stosunek, temperatura mogłaby za bardzo urosnąć.
sprężarki chłodnicze
Kolejnym etapem pracy sprężarki jest wypuszczenie sprężonego powietrza na skraplacz. Tam, czynnik chłodzący oddaje swoje ciepło. Zasada jest bardzo prosta, choć analiza procesu krok po kroku wydaje się być dość skomplikowana. Sprężarki są różne, zależnie od wielu różnorodnych elementów. A jakie rodzaje sprężarek można wyróżnić? Są to sprężarki przepływowe i wyporowe, jeżeli dzielimy je na zasadę działania. Dalej, możemy wyróżnić obrotowe i drgająco posuwisto zwrotne. Podział ten zbudowany został na bazie rodzaju ruchu sprężarki. Dalej mamy rodzaj napędu i tu wyróżnić można silnik rotacyjny, napęd magnetodynamiczny, tłok drgający i silnik rotacyjny z wałem korbowym. Pod kątem różnych elementów roboczych wyróżniamy wirniki turbiny, tłok obrotowy, tłok drgający, membrany. I ostatecznie z uwagi na budowę, wyróżnić można sprężarki chłodnicze takie jak osiowe, promieniowe, wielołopłatkowe, jednołopatkowe, z wirnikiem śrubowym, z kołem wirnikowym, spiralne, z tłokiem membranowym, nurnikowe, wodzikowe.

Widać zatem, że ogromne jest bogactwo sprężarek a ich konstrukcja i wybór odpowiedniego jej rodzaju zależy przede wszystkim od potrzeb w danym momencie.