usługi - geologia

Odwierty geologiczne i geotechniczne pozwolą ocenić grunt

Często przed zakupem działki pod budowę domu musimy zastanowić się nad dużą ilością kwestii. Jedną z najważniejszych z nich jest z pewnością lokalizacja. Powinna ona znajdować się możliwie blisko naszej pracy czy szkoły dzieci. Jeśli cenimy sobie prywatność i spokój warto jest też wybrać miejsce na uboczu, z którym nie sąsiaduje żaden inny dom.

Odwierty i badania gruntu

odwierty geologiczneBardzo istotna jest też niewątpliwie cena, która ma wiele wspólnego ze wspomnianą lokalizacją. Działa położona na obrzeżach dużego miasta będzie zazwyczaj droższa niż grunty wiejskie. Należy się też zastanowić nad jej powierzchnią. Łączy się to też z rozmiarami naszego domu. Jeśli metraż ma być imponujący, to działka również będzie duża. Ważne znaczenie ma również niewątpliwie samo ukształtowanie terenu czy charakter gruntu. Warto ocenę tego czynnika skonsultować ze specjalistą. Sprawami takimi zajmuje się geolog. Choć szczegółowe badanie gruntu nie zawsze jest wymagane przez prawo przed rozpoczęciem inwestycji, to warto mimo wszystko dokonać takiej inwestycji. Opinia geologa ma szczególne znaczenie, gdy planujemy dom z piwnicą. Dzięki odpowiednim badaniom ekspert sprawdzi, czy możemy się spodziewać wody w tym charakterystycznym pomieszczeniu, czy nie.

odwierty geologiczneOpinia geologa ma też duże znaczenie w przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków lub szamba. Szczególnie istotną metodą stosowaną przez tych specjalistów są odwierty geologiczne i geotechniczne. Pozwalają one na oszacowanie poziomu wód gruntowych oraz pobranie próbek gruntu oraz wody. Są one następnie badane w laboratorium. Często ustala się też ich zagęszczenie oraz inne własności mechaniczne. Poznanie składu chemicznego i właściwości fizycznych ma duży wpływ na proces stawiania fundamentów, a co za tym idzie, całą budowę naszego domu. Będziemy mieć również pewność, że fundamenty z czasem nie zaczną się zapadać, a ściany nie ulegną uszkodzeniom. Wykonanie szczegółowych badań geologicznych jest z pewnością bardzo ważne. Choć nie zawsze odpowiednie przepisy wymagają przeprowadzenia takich prac, to dobrze jest je zrobić dla naszego komfortu psychicznego i pewności, że grunt, na którym stawiamy nasz dom, jest odpowiednio przygotowany.

Należy też pamiętać, że kosz geologicznych odwiertów jest symboliczny w porównaniu do ceny działki, a co dopiero do ostatecznych kosztów postawienia domu. Zanim zdecydujemy się zatem na konkretną inwestycję, warto zwrócić się do zaufanego i doświadczonego specjalisty, który wykona wszystkie niezbędne prace i przedstawi nam na koniec swoje zalecenia.